När ska sommardäck användas?

Sedan år 2010 gäller i Sverige att sommardäck inte får användas mellan perioden 1 december och 31 mars om vinterväglag råder.

Eftersom väglaget och vädret snabbt kan förändras under senhösten uppmanas du att byta ut sommardäcken mot vinterdäck redan runt 1 november.

Då Sverige är ett nord-sydligt och vidsträckt land, är det självklart också så att vintern kommer tidigare och håller i sig längre ju längre norrut man bor.

Därför är det alltid i första hand det faktiska väglaget, och inte datumen, som ska beaktas när man väljer däck.

När vinterväglag eller halka råder är vinterdäck alltid att föredra.