Däcktrycksövervakning för din säkerhet - TPMS

TPMS står för Tire Pressure Monitoring System och är ett system för övervakning av lufttrycket i bilens däck. Systemet har som syfte att varna om ett eller flera däck har eller får ett för lågt lufttryck.

Direktiv 2007/46/EG kommer att göra TPMS - (Däcktrycksövervakning) obligatoriskt i alla EU-länder + Schweiz, Norge och Island.

Lagen trädde i kraft den 1 november 2012 och gäller för alla nya typgodkännanden av personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt upp till 3500kg. För övriga bilar gäller lagen från och med den 1 november 2014.

Det finns två typer av TPMS system:

  • Indirekt (inga sensorer, eventuell skillnad i lufttryck mäts av bilens ABS-sensorer)
  • Direkt (kräver sensorer i hjulen. Sensorerna mäter lufttryck i realtid och skickar information till bilens dator)

Information om vilken typ av TPMS system som används i din bil hittar du i bilens instruktionsbok.

Transportstyrelsen har beslutat att i enlighet med direktiv TSFS 2010:2 undanta Sverige från EU-direktivet med krav på TPMS. Men vad innebär det i praktiken?

EUs förordning 661/2009 som ställer krav på TPMS-system i fordon som typgodkänts efter 1 november 2012, eller fordon som registreras, säljs eller tas i bruk efter 1 november 2014 gäller bara vid typgodkännandetillfället, sedan tar TSFS 2010:2 över.

Detta betyder att det idag, och framöver, inte kommer att finns krav på TPMS i Sverige för eftermarknaden, det vill säga bara vid typgodkännandetillfället samt när fordonet registreras, säljes eller tas i bruk.

Det är vanligt att systemet är självlärande, vilket innebär att systemet själv fångar upp ett nytt hjuls signal efter ungefär 20 minuters färd alternativt att man aktiverar de nya hjulen via bilens färddator. Men det finns även bilar där sensorerna måste aktiveras i bilen och då krävs det speciell utrustning och ett besök hos en verkstad som har denna utrustning.