DÄCK365 - ett Gasellföretag

Vi är väldigt stolta över att Däck365 har uppfyllt kriterierna för Dagens Industri Gasell fyra år i rad 2017, 2018, 2019 och 2020. Det innebär att vi dessutom har fått utmärkelsen Mästargasell, för att få utmärkelsen Dagens Industri Mästargasell så måste företaget ha blivit Gasellföretag tre gånger.

För att uppfylla kriterierna för DI Gasell krävs bland annat stark tillväxt och god ekonomi.

Gasellkriterierna:

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga kriterier nedan. Men utöver dessa kriterier gör DI en helhetsbedömning av bolaget och väger in ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet. I Gasellundersökningen utgår DI alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.

Ett Gasellföretag har:

  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.
  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.

Logotyp Mästargasell