Vad är EU-märkning av däck?

EU-märkningen har sitt ursprung i en EU-förordning, EU 1222/2009, som började gälla i november 2012. Den ursprungliga förordningen innebar att samtliga däck (utom dubbdäck) skulle testas och märkas av tillverkarna för rullmotstånd, våtgrepp och ljudnivå. Från och med den 1 maj 2021 gäller en ny EU-förordning, EU 2020/740, som innebär att EU-märkningen uppdateras för att ännu bättre påvisa fördelarna med energieffektiva och säkra däck.

Alla däck som tillverkas efter den 1 maj 2021, vecka 18 år 2021, kommer att vara märkta med de nya etiketterna när de lämnar tillverkaren. Däck som är tillverkade före den 1 maj 2021, vecka 17 år 2021, kommer att vara märkta med de gamla etiketterna men kommer i försäljning visas med den nya märkningen.

Detta är helt i sin ordning då det fortsatt är samma egenskaper på däcket, det har bara fått uppdaterad märkning och kan i den nya märkningen ha fått andra värden. Exempelvis har däck som tidigare var märkta med F eller G fått märkningen E i den nya märkningen.

Vad är nytt på etiketten?

 1. Etiketten har fått ett helt nytt utseende och det framgår högst upp på etiketten att det är EU och energi genom att en EU-flagga finns längst upp till vänster och att det står ”Energy” högst upp i mitten.
 2. Varumärket eller tillverkarens namn skall finnas till vänster på etiketten under EU-flaggan.
 3. En QR-kod för att komma direkt till informationssidan om däcket i EU’s publika produktdatabas finns högst upp till höger på etiketten.
 4. Däckets ID-nummer i EU’s produktdatabas finns på etiketten direkt under QR-koden.
 5. Under tillverkarens namn finns däckets storlek, belastningsindex och hastighetsindex.
 6. Bränsleeffektivitet och våtgrepp visas på samma sätt som tidigare men nu endast med 5 nivåer, A till E.
 7. Bullernivå visas som A, B eller C i stället för ifyllda ljudvågor. Decibeltalet visas på samma sätt som tidigare.
 8. Däck som uppfyller kraven för grepp på snö har symbolen för snögrepp på etiketten.
 9. Däck som uppfyller kraven för grepp på is har symbolen för isgrepp på etiketten.

Gamla EU-etiketten i förhållande till Nya EU-etiketten. E ersätts med D, F och G ersätts med E.

Bränsleförbrukning

Bränsleeffektiviteten anges i fem olika klasser från A till E med hjälp av en färgkodad skala. A är grön och är den högsta klassen för bränsleeffektivitet, E är röd och är den lägsta klassen för bränsleeffektivitet.

Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil med däck av klass A jämfört med klass E kan vara upp till 6,5%.

Beroende på vägunderlaget, vilken rutt du kör samt vilken körstill du har påverkas så klart den verkliga bränsleeffektiviteten.

Vad skiljer mellan nya och gamla förordningen när det gäller bränsleeffektivitet?
Däck som tidigare var märkta med F eller G är nu märkta E. Vilket innebär att de däck vi levererar kan vara märkta med gamla etiketter etiketter som visar F eller G, men vi kommer att visa E i webbshopen.
Däck som tidigare var märkta E är nu märkta D. Vilket innebär att de däck vi levererar kan vara märkta med gamla etiketter som visar E, men vi kommer att visa D i webbshopen.

Våtgrepp

Våtgrepp anges i fem olika klasser från A till E med hjälp av en färgkodad skala. A är mörkblå och är den högsta klassen för våtgrepp, E är ljusblå och är den lägsta klassen för våtgrepp.

Våtgreppsbetyget indikerar hur bra ett däck presterar på våt asfalt. För nordiska dubbfria vinterdäck som är utvecklade för att fungera optimalt i nordiska vinterförhållanden med snö och is är våtgreppsbetyget ett dåligt mått på hur bra däcket fungerar i nordiska vinterförhållanden.

Skillnaden i bromssträcka på vått underlag mellan en bil med klass A resp. klass E-däck är över 10 meter.

Vad skiljer mellan nya och gamla förordningen när det gäller våtgrepp?
Däck som tidigare var märkta med F eller G är nu märkta E. Vilket innebär att de däck vi levererar kan vara märkta med gamla etiketter som visar F eller G, men vi kommer att visa E i webbshopen.
Däck som tidigare var märkta E är nu märkta D. Vilket innebär att de däck vi levererar kan vara märkta med gamla etiketter som visar E, men vi kommer att visa D i webbshopen.

Ljudnivå

EU-klassen för däckbuller mäter det yttre däckbullret i decibel. Eftersom de flesta inte är bekanta med decibelvärden visas även bullerklassen där A är bäst och C är sämst.

 • A: Tyst, är 3dB eller mer under det europeiska gränsvärdet som gäller sedan 2016.
 • B: Rimlig, är mellan det europeiska gränsvärdet från 2016 och 3 dB under.
 • C: Högljudd, är över det europeiska gränsvärdet från 2016.

Skillnaden i externt däckljud mellan ett däck med betyget A och betyget C är minst 6db. Och med tanke på att decibelskalan är logaritmisk så innebär det att ett däck märkt med C kan avge så mycket som 6 gånger så mycket buller som ett däck märkt med A.

Snögrepp

Ett däck som uppfyller kraven som är uppsatta för grepp på snö i föreskrifterna är märkta med symbolen för grepp på snö.

Märkningen för grepp på snö ger en indikation på däckets förmåga att framföras säkert i vinterväglag.

Isgrepp

Ett däck som har fått godkänt testresultat enligt den internationella testmetoden för isgrepp är märkta på etiketten med symbolen för grepp på is.

Då EU-märkningen inte används för dubbdäck gäller det att vid val av vinterdäck att välja däck efter de förhållanden som är där man vanligen kör vintertid.

Tänk på att miljövänlig körning kan minska drivmedelsförbrukningen avsevärt samt att om däcktrycket kontrolleras regelbundet så optimeras drivmedelseffektiviteten och väggreppet på vått underlag. Vid all körning så skall säkerhetsavstånden alltid följas.

Observera att däck med märkta med symbolen för väggrepp på is är särskilt avsedda för vägbanor som är täckta av is och kompakt snö och endast bör användas vid mycket svåra klimatförhållanden (till exempel låga temperaturer) och att användning av däck med väggrepp på is vid mindre svåra klimatförhållanden (till exempel våta förhållanden eller högre temperaturer) kan leda till suboptimal prestanda, särskilt när det gäller väggrepp på vått underlag, hantering och slitage.