DÄCK365 - ett Superföretag

DÄCK365 är ett av Sveriges Superföretag 2020. Det är tredje året i rad som Däck365 listas som ett Superföretag av Veckans Affärer och Bisnode. Det är endast en knapp promille av Sveriges företag som uppfyller kraven varje år.

Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Urvalet baseras på företagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren.

De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer.

För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi.