DÄCK365 - ett Superföretag

DÄCK365 är Superföretag 2021 - för fjärde året i rad.

Ett antal högt ställda kriterier måste uppfyllas för att bli ett Superföretag. Det handlar om att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Urvalet baseras på företagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren.

De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi. Det är endast en knapp promille av Sveriges företag som uppfyller kraven varje år.

Däck365 är ett Superföretag 2021

Det är Dun & Badstreet som tagit fram listan med Superföretag för att framhäva Sveriges snabbaste växande och mest lönsamma företag. Tidigare var det Bisnode som tillsammans med Veckans affärer tog fram listan över Sveriges Superföretag. Bisnode är idag en del av Dun & Bradstreet.