Ny däckmärkning från EU

Den nya däckmärkningen gäller från och med 2012-11-01 för däck som tillverkats efter 2012-07-01. Den nya märkningen gäller inte för dubbdäck och regummerade däck.

Den nya EU-däcketiketten visar viktiga säkerhets- och miljöaspekter för ett däck. EU-däcketiketten påminner om den etikett för energimärkning som finns på vitvaror och gör det enkelt att jämföra olika däck med avseende på våtgrepp, bränsleeffektivitet och buller.

Det är viktigt att komma ihåg att den nya däckmärkningen inte fångar upp det som är viktigt för nordiska vinterförhållanden, grepp på is, snö och slask. För att kunna köra säkert är det viktigt att välja rätt däck till de aktuella förhållandena.

Våtgrepp - en sex gradig skala

Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A till F.
A = högsta klassen
F = lägsta klassen

Vad är skillnaden mellan däck i klass A resp. F?

Skillnaden i bromssträcka på vått underlag mellan en bil med klass A resp. klass F-däck är över 10 meter.

Bränsleeffektiviteten mäts i sju klasser

Bränsleeffektiviteten anges i olika klasser från A till G med hjälp av en färgkodad skala.
A (grön) = den högsta klassen för bränsleeffektivitet
G (röd) = den lägsta klassen för bränsleeffektivitet

Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil med däck av klass A jämfört med klass G är ca. 0,5 liter per 100 km. Ca 80 liter bränsle sparas per år (vid en körsträcka om 15.000 km/år).

Bullernivån mäter det yttre däckbullret i decibel

EU-klassen för däckbuller mäter det yttre däckbullret i decibel.
Eftersom de flesta inte är bekanta med decibelvärden visas även bullerklassen. Detta visar däckets bullernivå i relation till de kommande europeiska gränsvärdena för däckbuller.

1 svart våg: Tyst (3dB eller mer under det framtida europeiska gränsvärdet)
2 svarta vågor: Rimlig (mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under)
3 svarta vågor: Högljudd (över det framtida europeiska gränsvärdet)